Kulttuurikeidas kaamoksen keskelle? Pyöräkirppis Pikisaareen? Teknobileet meren jäällä? Trubaduuri puussa? Valokahvila? Taidepuisto? Millaisen Oulun sinä haluaisit? OUC:n kulttuurityöpajalla muutetaan kaupunkia!

Oulu Urban Culturen kulttuurityöpaja on suunnattu urbaanista kulttuurista ja sen tuottamisesta kiinnostuneille 18–29-vuotiaille työttömille työnhakijoille. Työpajatoimintaan osallistutaan TE-palveluiden kanssa sovitun työkokeilun kautta, ja ryhmään osallistuu kerralla 10–12 henkilöä. Työpaja on osa Urban Boost -hanketta.

Kulttuurityöpaja tarjoaa monipuolisen, matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua kulttuurituotannon maailmaan edellyttämättä aiempaa osaamista tai koulutusta alalta. Neljä kuukautta kestävä työpajajakso sisältää kulttuurituotantoa tukevaa koulutusta ja sen aikana tutustutaan kaupunkikulttuurin eri osa-alueisiin, tekijöihin ja tuotantoihin sekä tuotetaan tapahtumia ja projekteja. 

Kulttuurityöpajan toiminta on DIY-henkistä, kokeilevaa ja osallistujalähtöistä, ja sen painopisteinä ovat konkreettinen tekeminen ja utopistinen ajattelu. Työpajalla kulttuuri käsitetään laajana ilmiönä, joka kattaa aihealueita taiteesta ruokaan ja alakulttuureista monikulttuurisuuteen. 

Työpajan opetus järjestetään yhdessä kulttuurin, taiteen ja tapahtumatuotannon ammattilaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Toiminta tarjoaa näin monisuuntaisen verkostoitumismahdollisuuden osallistujien ja kouluttajien välille.

Kulttuurityöpajalla on käytössä monipuoliset kokeilut mahdollistava Kulttuurilaboratorio Pikisaaren urbaanissa kylässä. Tämän ainutlaatuisen tilan kehittäminen on myös osa työpajatoimintaa.

 

Kulttuurityöpajan sisältö

Kulttuurityöpajajakso koostuu kahdesta osiosta, Urbaanin tuottajan peruspaketista (2 kk) ja luovasta jaksosta (2 kk), joiden jälkeen on mahdollisuus jatkaa kolmannelle, itsenäiselle syventävälle jaksolle (2 kk).

Urbaanin tuottajan peruspaketin luennoilla ja työpajoissa otetaan haltuun mm. tapahtumatuotantoon ja -tekniikkaan, markkinointiin, media- ja musiikkituotantoon sekä paikka-, katu- ja yhteisötaiteisiin liittyviä osa-alueita. Jakson tavoitteena on tarjota monipuolisia työkaluja erilaisten tapahtumien ja projektien toteuttamiseen. 

Luovan jakson aikana ideoidaan ja tuotetaan tapahtumia, projekteja ja interventioita, vieraillaan alueen kulttuuritapahtumissa ja työskennellään luovuutta tukevissa työpajoissa. Luovalla jaksolla osallistujat valitsevat ryhmänä jaksolle hankittavat työpaja- ja luentosisällöt, jotka voivat liittyä mm. kansalaistoimintaan, taiteisiin, ruokaan tai liikkumiseen.

Syventävä jakso on valinnainen ja tapauskohtaisesti sovittava itsenäisen työskentelyn jakso, jossa tuotetaan omia projekteja hyödyntäen hankkeen tekniikkaa ja tiloja tai osallistutaan Oulu Urban Culture ry:n tai toisen toimijan projektin työryhmään. Jaksolle voivat osallistua ensisijaisesti neljän kuukauden kulttuurtyöpajajakson käyneet henkilöt. 

HAE TYÖKOKEILUUN

KULTTUURITYÖPAJALLE!

Seuraava ryhmä aloittaa elokuussa 2020. Avoimia työkokeilupaikkoja voit tiedustella sähköpostitse

tyokokeilu@urbanculture.fi.

Lisätietoja: Krista Rekilä

p. 041 318 2540

KOULUTTAJAKSI

HANKKEESEEN?

Etsimme kulttuurityöpajalle

kulttuurin, taiteen ja tapahtumatuotannon ammattilaisia kurssisisältöjen toteuttajiksi.

Tutustu ohjeeseen,

tallenna tarjouslomake koneellesi

ja lähetä täytetty lomake

sähköpostin liitteenä osoitteeseen koulutus@urbanculture.fi.

Haku on auki koko hankkeen ajan.

© 2023 by The Voice Project. Proudly created with Wix.com