Urban Boost - Euroopan sosiaalirahaston hanke

Urban Boost

Oulu Urban Culture ry toteutti EU-rahoitteisen Urban Boost -hankkeen 1.9.2019–31.12.2021 edistääkseen innovatiivisesti nuorten aikuisten työllisyyttä ja osallisuutta sekä kaupunkikulttuurin tuottamisen mahdollisuuksia Oulun alueella. Euroopan sosiaalirahaston hankkeen (ESR) rahoittivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahasto.

 

Urban Boost -hankkeen tavoitteena oli parantaa luovista aloista kiinnostuneiden 18–29-vuotiaiden oululaisten opiskeluvalmiuksia ja projektityötaitoja valmentamalla heitä omaehtoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan. Hanke nosti osallistujat tekijöiksi, joilla on konkreettista vaikuttavuutta asuinpaikkansa kaupunkikulttuuriin.

 

Hankkeen päätoimenpiteinä toteutettiin kulttuurityöpajatoimintaa ja kehitettiin nuorten käyttöön suunnattu matalan kynnyksen kulttuuritila Kulttuurilaboratorio. Kulttuurityöpajalla toteutui yhteensä neljä kohderyhmälle suunnattua urbaanin tuottajan valmennusta sekä muutamia avoimia työpajoja. Valmennustoiminta tarjosi osallistujille läpileikkauksen kulttuurin tuottamisesta ja paikallisesta kulttuurikentästä kuin myös mahdollisuuden pilotoida ja toteuttaa omia visioita oululaisesta kaupunkikulttuurista.

Tutustu tästä hankkeen loppuraporttiin (pdf).

Urban Boost -hanketiimi:

Heikki Myllylahti, projektipäällikkö

Krista Rekilä, projektityöntekijä

Elina Hänninen, viestintäkoordinaattori