top of page

Urban Boost

Oulu Urban Culture ry toteutti EU-rahoitteisen Urban Boost -hankkeen 1.9.2019–31.12.2021. Hanke edisti innovatiivisesti nuorten aikuisten työllisyyttä ja osallisuutta sekä kaupunkikulttuurin tuottamisen mahdollisuuksia Oulun alueella. Euroopan sosiaalirahaston hankkeen (ESR) rahoittivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahasto.

 

Urban Boost -hanke paransi luovista aloista kiinnostuneiden 18–29-vuotiaiden oululaisten opiskeluvalmiuksia ja projektityötaitoja valmentamalla heitä omaehtoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan. Osallistujille annettiin mahdollisuuksia vaikuttaa konkreettisesti oman asuinpaikkansa kaupunkikulttuuriin.

 

Hankkeen päätoimenpiteinä toteutettiin kulttuurityöpajatoimintaa ja kehitettiin nuorten käyttöön suunnattu matalan kynnyksen kulttuuritila Kulttuurilaboratorio. Kulttuurityöpajalla toteutui yhteensä neljä kohderyhmälle suunnattua urbaanin tuottajan valmennusta sekä avoimia työpajoja. Valmennustoiminta tarjosi osallistujille läpileikkauksen kulttuurin tuottamisesta ja paikallisesta kulttuurikentästä sekä mahdollisuuden pilotoida ja toteuttaa omia visioita oululaisesta kaupunkikulttuurista.

Tutustu tästä hankkeen loppuraporttiin (pdf).

Urban Boost -hanketiimi:

Heikki Myllylahti, projektipäällikkö

Krista Rekilä, projektityöntekijä

Elina Hänninen, viestintäkoordinaattori

Urban Boost
Urban Boost Oulu Urban Culture_edited.jpg

Mitä tapahtui hankkeen jälkeen?

Urban Boost -hankkeen tuottajavalmennuksessa syntyi lukuisia kulttuuriprojekteja, joista osa on jatkanut elämäänsä itsenäisten tapahtumien ja yhdistysten muodossa.

 

Kulttuurityöpajalla heräsi ajatus vesillä kelluvasta tapahtuma-alustasta, Kelluvasta Lavasta. Aluksi Kelluvan Lavan toimintaa toteutettiin Oulu Urban Culture ry:n alla, mutta vuonna 2022 tiimi jatkoi toiminnan tuottamista itsenäisenä työryhmänä ja myöhemmin omana yhdistyksenä, Kelluva ry:nä.

Monitaiteellinen tapahtuma Offroad Artfest sekä Pahan mielen runoilta toteutuivat ensimmäisen kerran vuonna 2021 osana valmennustoimintaamme. Ihastusta herättäneet tapahtumat ovat sittemmin juurtuneet osaksi oululaista kaupunkikulttuuria tekijöiden omina itsenäisinä projekteina.

Hankkeen avoimissa työpajoissa koulutettiin myös uusia DJ-lupauksia, joista useat keikkailevat nykyään Oulussa ja muualla Suomessa. Kulttuuritila Kulttuurilaboratorio on edelleen aktiivisessa toiminnassa Pikisaaren Villatehtaalla.

bottom of page