top of page

Sopukka

Sopukka-projekti muuttaa hengettömät kaupunkitilat elettäviksi ja koettaviksi paikoiksi, sopukoiksi. Asukkaille ne näyttäytyvät esimerkiksi hälyltä rauhoittavana pesänä, hengailtavana viher- ja kukkakatuna, revontulten ihastelupaikkana tai konkreettisesti yhdessä tehtävänä toiminnallisena muutoksena yhteiseen arkiympäristöön. 

 

Taustatavoitteenamme on kokeilla, rakentaa ja taltioida Oulussa vakiintunut paikkamuotoilun prosessi. Useiden megatrendien aiheuttamassa keskustan merkityskentän murroksessa näemme tärkeäksi monipuolistaa keskustan julkiseen tilaan liittyviä ajattelutapoja ja kulttuuria. Julkisen tilan ei tarvitse olla pelkkä kulkuväylä kuluttamisen tiloihin, vaan se voi toimia samalla aitona kaupunkilaisyhteisön kohtaamisen ja toiminnan paikkana tiiviisti asuvilla jopa kodin jatkeena.

 

Projekti toteutetaan paikallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa 20242026, ja se on osa Oulu2026-kulttuuriohjelmaa.

Oulu2026_logo_black_RGB_FIN_horizontal.png
bottom of page